Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba.

List Św. Pawła do Efezjan 1:3

Nasz Pastor

Wiara rodzi się ze słuchania.

Grzegorz Skobel

Grzegorz Skobel

Pastor

Chciałem służyć Bogu, i jak każdy młody i dopiero co nawrócony człowiek widzieć wielkie i wspaniałe cuda Boga. Poszedłem na studia do Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie Radości, a później odbyłem wikariat i można by było rzec wypłynąłem na szerokie wody służby. Szybko zorientowałem się, że nie jestem doświadczonym żeglarzem. Tak naprawdę byłem pozbawionym opieki młodym chrześcijaninem, którego traktowano jak doświadczonego lidera i tak samo od niego wymagano. Czytaj dalej...

Sprawdź najnowsze kazania.