Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba.

List Św. Pawła do Efezjan 1:3

Nasz Pastor

Wiara rodzi się ze słuchania.

Sprawdź najnowsze kazania.