Najnowsze Kazanie

Pancerz Sprawiedliwości!

Pastor: Grzegorz Skobel

Następne Nabożeństwo

Niedziela – 10:30

Popularne Kazania

Pismo Święte jedynym autorytetem.

Pamiętaj, Jezus Chrystus może zostać też twoim Zbawicielem!