Jezus Chrystus

zdecydowanie je ma.

Google nie ma wszystkich odpowiedzi!

Witaj w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Zelowie

Potrzebujesz wsparcia lub modlitwy – zapraszamy!

Jesteśmy niewielką wspólnotą ludzi, którzy zdają sobie sprawę, że jest coś więcej niż to co oferuje nam dzisiejszy świat. Wierzymy, że istnieje Bóg, który stworzył ten świat i chcemy szukać Jego woli i prowadzenia w naszym życiu. Nasze spotkania są otwarte dla wszystkich, poświęcamy je modlitwie i czytaniu Słowa Bożego. Naszym jedynym autorytetem w sprawach wiary jest Pismo Święte i to przez nie poznajemy naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że tak jak mówi Pismo, zbawienie jest z łaski, darmo dostępne dla każdego.
Każdy też, osobiście odpowiada za swoją relację z Bogiem i może przychodzić do Niego bez żadnych pośredników. Bóg nie jest oddalony od nas lecz obecny tu swoim Duchem Świętym, który jest naszym Pocieszycielem i wsparciem. Skoro Bóg oddał swojego Syna aby Ten za nas poniósł karę to jak możemy wybrać aby odwrócić się od takiego daru? Spotykamy się co niedzielę i w ciągu tygodnia żeby dowiedzieć się dlaczego Chrystus musiał umrzeć. Chcemy wiedzieć jaki plan i zadanie ma dla nas Bóg oraz co jest dalej – jaki jest sens naszej wędrówki. Pragniemy poznawać naszego Boga i Jego plan dla nas.

Wierzymy, że

Jezus Chrystus jest jedyną drogą i prawdą,

i nie ma w nikim innym nadziei!

Ostatnie Kazania

iPod? iPad? Try iPray…

List Pawła do Efezjan 2:8-9

Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił.

Nasze Projekty

Krok po kroku za Bożym działaniem.

Wspólnie chcemy szukać Bożej woli i Jego prowadzenia.

Zapraszamy w każdą Niedzielę o godzinie 10.30!

Następne Nabożeństwo

Niedziela 10:30

Najnowsze artykuły

Słowa mają znaczenie.

ICON