19 maja 2020

Uległa żona – Kochający mąż! – Część 1

Uległa żona – Kochający mąż! – Część 1

Pierwsza część kazania na podstawie Listu Pawła do Efezjan 5:21-33
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Zelowie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.