Wyalienowani.
Sermons

Wyalienowani.

Kazanie wygłoszone w Kościele Chrześcijan Baptystów w Zelowie 22.12.2019 r.

Jedno, Jedna, Jeden.
Sermons

Jedno, Jedna, Jeden.

Kazanie wygłoszone w dniu 27.10.2019 w Kościele Chrześcijan Baptystów w Zelowie. Fragment przewodni pochodzi z Listu Św. Pawła do Efezjan 4:4-6

Rzeczowniki – przymiotniki.
Sermons

Rzeczowniki – przymiotniki.

Kazanie wygłoszone w dniu 20.10.2019 w Kościele Chrześcijan Baptystów w Zelowie. Fragment przewodni pochodzi z Listu Św. Pawła do Efezjan 4:1-3

Poznanie w 3D
Sermons

Poznanie w 3D

Kazanie wygłoszone w dniu 13.10.2019 w Kościele Chrześcijan Baptystów w Zelowie. Fragment przewodni pochodzi z Listu Św. Pawła do Efezjan 3:18