9 lutego 2020

Standardy nie z tego świata.

Standardy nie z tego świata.

Jeden z najbardziej znanych greckich oratorów Pro Caelio Cicero powiedział w jednej ze swoich wielkich mów „Jeżeli jest ktoś, kto uważa, że młodzi ludzie powinni mieć całkowity zakaz z korzystania z kurtyzan, to świadczy o nim, że naprawdę jest surowy. Nie jestem w stanie zaprzeczyć zasadzie, którą naucza. Lecz jest on w sprzeczności nie tylko z pozwoleniem tego na co pozwala nasz własny wiek ale także ze zwyczajami i ustępstwami naszych przodków. Kiedyż to tego nie robiono? Kiedyż ktokolwiek widział w tym winę? Kiedyż to odmawiano zgody na to? Kiedy to co jest zgodne z prawem – nie było z nim zgodne?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.